fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka teddydddd: wiedząc,że wytworzeniu jednego jądra helu He−4 towarzyszy wydzielenie 28,4MeV energii, oblicz jaka energia wyzwoli się przy powstaniu 1 grama helu He−4. Liczba Avogadro 6,023 * 1023 1/mol, 1MeV−1,6*10−13 J, masa molowa helu 4g/mol
18 maj 11:42
: wszystko masz podane wystarczy włączyć kalkulator
18 maj 12:33
teddydddd: ale jest na to jakiś wzór, żeby to obliczyć?
18 maj 12:51
: włacz myślenie ile atomów jest w 1 g helu
18 maj 12:53