fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania Prad: W obwodzie na poniższym rysunku klucz znajduje się przez dłuższy czas w położeniu a, a następnie zostaje przełączony do położenia b. (a) Oblicz częstość drgań natężenia prądu; (b) Ile wynosi amplituda drgań natężenia prądu? Link do rysunku: https://pl-static.z-dn.net/files/dd8/080db67c880ff8350cf49431b78d2dad.png
17 maj 22:34
: Najpierw masz obwód RC = ładowanie kondensatora, a potem obwód drgający LC. Wygugluj wzory i podstaw.
18 maj 16:33