fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektron po przejściu w próżni różnicy potencjałów Dima: Elektron po przejściu w próżni różnicy potencjałów U = 500V wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B = 0,5T z prędkością prostopadłą do linii pola. Znaleźć promień okręgu R,jaki będzie zakreślać elektron. Ładunek elektronu e = 1,6x10−19C, masa elektronu m = 9,1x10−31kg
17 maj 16:24
Matmaaaaa: Pewna siła będzie stanowiła siłę dosrodkową,pomyśl jaka😶
17 maj 19:16
: FR = FLorentza
mv2 

= evBsin90o
R 
 mv 
R =

 eB 
17 maj 21:11
Leszek: Oraz ruch elektronu w polu elektrycznym : mv2/2= eU ⇒ v = 2eU/m
  mv 
i podstaw do wzoru R=

= .........
 eB 
17 maj 21:14