fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
częstość fali fizyk: Obiekt porusza się w kierunku ściany z prędkością 242 m/s emitując dźwięk o częstości 1250 Hz. Jaką częstość dźwięku rejestruje detektor umieszczony na ścianie. Część fali dźwiękowej odbija się od ściany i dociera z powrotem do obiektu. Jaką częstość fali rejestrowałby detektor umieszczony na obiekcie. Z jakich zależności trzeba tutaj skorzystać? Jakiś efekt Dopplera?
15 maj 20:37
: bingo
16 maj 09:28
fizyk: Czyli w takim razie naszym "obserwatorem" będzie ściana i to względem niej liczymy?
17 maj 10:45
fizyk: próbuję to obliczyć i niestety mi się zeruje ta częstotliwość... Czy mogę prosić o sprawdzenie mojego toku rozumowania: mamy daną prędkość źródła oraz częstotliwość źródła, dodatkowo wiemy, że ściana ma prędkość = 0 (nie porusza się) chcę to wstawić do wzoru na częstotliwość dla poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora, ale wynik wychodzi 0. Co robię źle?
17 maj 13:06
fizyk: Mój błąd. Udało mi się rozwiązać zadanie. Dziękuję za wsazówkę.
17 maj 13:10