fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka, zasada zachowania energi matlamp: Sprężyna o stałej siłowej k=100 N/m i długości swobodnej zero zawieszona jest pod sufitem. Do dolnego końca sprężyny zaczepiona została masa M=1kg. W chwili t=0 masa została puszczona swobodnie spod samego sufitu. Jaka będzie zależność prędkości tej masy od jej położenia ?. Jaka będzie zależność wychylenia sprężyny od czasu ? Oba przypadki rozważamy z pominięciem sił oporu (bez tłumienia drgań) ? Jest to zadanie z działu energii i pracy, proszę o wytłumaczenie rozwiązaniaemotka
15 maj 14:07
: skoro jej długość swobodna wynosi zero, to nie może się rozciągać k to siłowa stała tylko współczynnik sprężystości dobrze jest sie najpierw zapoznać z tematem, żeby wiedzieć choćby w zarysie o czym sie pisze
15 maj 19:06