fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ile % ulegnie przemianie ( pytanie) Kate: Mam pewne pytanie otóż jak jest zadanie, podam treść: Okres połowicznego zaniku jąder pewnego pierwiastka wynosi 5 dni. Ile proc. jąder tego pierwiastka ulegnie przemianie w czasie 15 dni? I tutaj obliczanie oczywiście i wychodzą 3 cykle i potem odpowiedź: Po czasie 3T pozostanie 1/8 z początkowej liczby jąder, a więc przemianie ulegnie 8/7 czyli 87,5% jąder I skąd się wzięło to 8/7?
14 maj 11:05
Kate: Już nie ważne, okazało się, że miało być 7/8
14 maj 11:12
:
14 maj 14:42