fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika pomocy potrzebuje morty: wyniku szybkiego rozprężeniu n=2 moli tlenu jego objętość wzrosła s=4 razy. Obliczyć przyrost energii wewnętrznej tego gazu jeśli jego ciśnienie początkowe wynosiło p1=8,31*106Pa a temperatura T1=300k
13 maj 22:29
Leszek: Szybkie rozprezanie to rozprezanie adiabatyczne , cisnienie maleje , objetosc rosnie , temperatura maleje , energia wewnetrzna maleje : p1*V1k = p2*V2k
14 maj 09:26