fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potrzebuje pomocy termodynamika banalna rick: W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się powietrze o temperaturze t0=27C i ciśnieniu p0=1000 hPa. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatury tk=57oC. Oblicz liczbę cząsteczek gazu znajdującego się w butelce, końcowe ciśnienie powietrza oraz ciepło pobrane przez gaz. Narysuj wykres p(V).
13 maj 22:27
Leszek: Jest to przemiana izochoryczna :
p1 p2 

=

T1 T2 
14 maj 09:28