fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Propagacja fali em w materiale. Dominik: Propagacja fal w materiałach. Jak obliczyć długość fali em w materiałach? Mam współczynnik εr. Pozdrawiam
11 maj 22:17
Dominik: n = εr + uεr
11 maj 22:24
Dominik: i dalej już wszystko jest super!
11 maj 22:24
Leszek: Predkosc fali EM w osrodkach materialnych : v= c/ εrr
12 maj 14:54