fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
... lola456: Policzyć średni czas pomiędzy zderzeniami elektronów przewodnictwa z jonami w miedzi? Masa elektronu 9,11・10−31 kg, gęstość elektronów w miedzi 8,5・1028 m−3 ładunek elektryczny elektronu 1,6・10−19 C, oporność właściwa miedzi 1,72・10−8 Ωm.
11 maj 11:19
11 maj 16:19
lola456: Dziękuję za link.
12 maj 10:13