fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
opór fizyk: Wyznaczyć opór wewnętrzny akumulatora, jeżeli wiadomo, że po zamknięciu go oporem zewnętrznym R1 = 14Ω napięcie na zaciskach akumulatora wynosi U1 = 28 V, a po zamknięciu oporem R2 = 29 Ω napięcie na zaciskach wynosi U2 = 29 V. Pominąć opór przewodów. W jaki sposób rozwiązać to zadanie?
11 maj 10:57
: ε = IR − Ir U = IR
11 maj 16:17
Leszek: Napiecie uzyteczne ogniwa : U = SEM − Ir
  SEM 
I =

  R+r 
  SEM*R 
Czyli : U=

  R+r 
11 maj 20:16
fizyk: Czyli w ten sposób... Dziękuję za pomoc.
13 maj 09:01