fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność pomiarowa NativE: Witam, mam policzyć niepewność pomiarową Uxy=Uab*X, gdzie X=R1+R2−R3−R42Rab. Wyniki Uxy oraz X już mam, jednak ta niepewność. W zadaniu jest coś o prawie przenoszenia niepewności, jednak nie wiem jak go użyć.
10 maj 13:58
: oblicz niepewność standardową jeśli pomiarów masz dużo albo pomnóż przez odpowiedni współczynnik dla rozkładu Studenta−Fichera
10 maj 17:10