fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch drgający harmoniczny bez tłumienia Kacper98: W oparciu o wzór opisujący ruch drgający harmoniczny bez tłumienia dokonać analizy zmian przyspieszenia drgającej masy punktowej w funkcji jej położenia.
9 maj 20:39
: umiesz rozw. r−nia różniczkowe
10 maj 17:12
10 maj 17:15