fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wzór na okres drgań wahadła JotttDe: Ze wzoru na okres drgań wahadła fizycznego potrzebuję wyprowadzić wzór na okres drgań wahadła matematycznego i zdefiniować moment bezwładności oraz podać jednostkę.
9 maj 20:24
: wyguglaj: "długość zredukowana" jednostka [I] = kgm2
10 maj 17:13