fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przyspieszenie ziemskie marta99: czy przyśpieszenie grawitacyjne ma taki sam wektor (kierunek, zwrot, moduł) w każdym punkcie na powierzchni Ziemi (lądu lub oceanu)?
9 maj 15:32
: nie
10 maj 17:13