fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Napięcie zasilające sjkahio: z jakich wzorów wyliczyć resztę ? Opór zastępczy Rz = 56,18 Częstotliwość f = 70 Hz Pojemność zastępcza Cz = 80 Amplituda napięcia zasilającego Um = 40 V Napięcie zasilające U = Amplituda prądu Io= Prąd I = Pulsacja prądu w= Reaktancja kondensatora zastępczego Xcz = −1/98 ? Napięcie na oporniku zastępczym Urz = Napięcie na kondensatorze zastępczym Ucz = Przesunięcie fazowe φ = Impedancja obwodu Z = 1/70 ?
7 maj 16:54
sjkahio: w=2pi*f=439,6
7 maj 16:57
: jeszcze jakbyś dołączył schemat, to byłby komplet ale to taki mało ważny szczegół
7 maj 19:32