fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunek elektryczny Seewk: Przez odbiornik zasilany napięciem znamionowym12 V przepływa prąd I. Moc odbiornika wynosi 12 W. Obliczyć ładunek, który przepłynie przez odbiornik oraz wartość przepływającego prądu. U = 12 V Q=? P = 12 W I = ? I=P/U=1A A jak wyliczyć Q?
6 maj 13:27
~: Podpowiedź praca i moc prądu elektrycznego
6 maj 13:45
Seewk: Praca W=UQ Moc P=UI i co z tym?
6 maj 16:02
Seewk:
7 maj 14:30
: q = It
7 maj 19:31