fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć ładunek Seewk: Obliczyć ładunek, który przepłynie przez źródło światła o mocy 15 W, które jest zasilane z sieci o napięciu230 V. Natężenie przepływającego prądu wynosi 0,1 A. Czas pracy źródła światła wynosi 6 godzin. P = 15 W Q = ? U = 230 V I = 0,1 A t = 6 h wzór : Q=J*t więc do czego mam wykorzystać P,I ?
6 maj 12:56
6 maj 17:32