fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Długość fali, częstotliwość Admx: 1.Oblicz długość fali, jeśli jej częstotliwość wynosi: a.200 kHz b.100 MHz c.2 GHz
5 maj 13:18
: Yezooo podstaw do JEDYNEGO wzoru podobnego do prawa Ohma i użyj kalkulatora
5 maj 14:20
5 maj 14:20