fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka, Sila bezwladnosci matlamp: rysunekNa pionowym, obracającym się wokół swojej pionowej średnicy okręgu o promieniu R, wykonanym z gładkiego drutu nałożony jest koralik mogący się swobodnie poruszać po tym okręgu (patrz rysunek poniżej). W jakich punktach tego okręgu koralik może się ustawić i pozostawać nieruchomy jeżeli okrąg obraca się wokół osi z prędkością kątową w. Rysunek: strzałka−oś obrotu. a − kąt alfa którego szukamy.
5 maj 01:30
:
 ω2R 
α = arctg

 g 
5 maj 10:01