fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkości satelit cassandra: Odległość satelity na niskiej orbicie od środka ziemi jest zbliżona do długości promienia ziemi
 km 
(6400km). Na takiej orbicie satelita porusza się z prędkością około 8

, a jeden obieg
 h 
wokół Ziemi trwa około 90 minut.
 km 
a) Przy jakiej odległości od środka Ziemi satelita poruszałby się z prędkością 4

?
 h 
b) Ile trwałby wówczas jeden jego obieg wokół ziemi? Proszę o zawarcie obliczeń w odpowiedzi
4 maj 12:28
: Podstaw do wzotu na prędkość w ruchu po okręgu.
4 maj 15:56