fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
druga zasada dynamiki misiek 06: Na motorówkę wzdłuż kierunku ruchu działają siła napędzająca F i siła oporów ruchu Fo. Jęsli siły mają takie wartości (Fo=200N, F=1000N), to motorówka uzyskuje przyśpieszenie 2 m/s2. Jakie przyśpieszenie uzyska motorówka, jeżeli będą działać na nią siły (Fo=600N, F=1200N)?
3 maj 17:03
: masz hasło" II zasada dynamiki" to wygugluj to sobie
3 maj 17:30