fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
druga zasada dynamiki misiek 06: Zawodnik kopie piłkę o masie 0,4kg z siłą, którą dla uproszczenia przyjmiemy jako stałą o wartości 240N. a) Jakie przyśpieszenie nadaje zawodnik piłce podczas uderzenia? b) Jaką początkową prędkość uzyska piłka, jeżeli jej kontakt z nogą zawodnika trwa 0,05s?
3 maj 16:54
3 maj 17:30