fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkośc poruszania, okres obiegu XX: Satelita znajduje się na wysokości 4000 km nad powierzchnią Ziemi. a)Z jaką prędkością porusza się b)Ile trwa okres jego obiegu.
1 maj 13:47
: znasz wzór na prędkość
1 maj 16:26