fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prosze o pomoc kordian: 1.Oblicz moment bezwładności pręta o masie m=20 kg, długości l = 10 m i promienie przekroju r = 1 cm dla osi przechodzącej przez jego środek: A: prostopadle do jego długości; B: równolegle do jego długości; 2.Oblicz chwilowy moment bezwładności kuli ziemskiej, obracającej się względem osi przechodzącej przez środek Słońca. Odległość ziemi od Słońca to 150 mln km. 3.Oblicz własny moment bezwładności kuli ziemskiej dla osi przechodzącej przez jej środek, jeżeli promień i masa Ziemi są znane (odczytujemy w tablicach).
29 kwi 12:41
: A) I ≈ 167 kgm2 B) I = 0,001 kgm2
29 kwi 19:25
: 2 i 3)
 2 
I =

MR2 podstaw
 5 
29 kwi 19:26