fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zdefiniuj równanie trajektorii punktu Adrian: Punkt uczestniczy jednocześnie w dwóch oscylacjach harmonicznych występujących we wzajemnie prostopadłych kierunkach, opisanych równaniami x = Asinωt i y = Bcosωt, gdzie A, B, ω – są stałe dodatnie. Zdefiniuj równanie trajektorii punktu, narysuj ją (rysując skalę zaznacz kierunek jego ruchu wzdłuż tej trajektorii).
28 kwi 16:08
: czesc Pakol!
28 kwi 16:20
Adrian: Witaj. emotka trzeba zwiększać zasięgi i możliwości
28 kwi 16:57
: better open your mind
28 kwi 18:09