fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dotyczy fizyki jądrowej halinkaW: pomocy; Obl.v cząstki α o energii 4,871 eV powstającej w wyniku rozpadu jądra radu A=226 Z=88 Ra
27 kwi 22:26
:
 2E 
v =

 mα 
28 kwi 07:58