fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
izotopy promieniotwórcze teddy: przedstaw: a) 4 naturalne izotopy promieniotwórcze i ich zastosowanie b) zapisz reakcję rozpadu dla każdego z tych izotopów i ich czas połowicznego rozpadu
27 kwi 12:11
27 kwi 14:47