fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch obrotowy fizyk: Wirnik silnika elektrycznego ma moment bezwładności 2·10−3 kg·m2 względem swojej osi. Silnik jest dołączony równolegle do osi sondy kosmicznej mającej moment bezwładności 12kg·m2. Ile obrotów silnika jest potrzebne do tego aby sonda obróciła się o 30o. Proszę o pomoc, ponieważ nie umiem sobie kompletnie poradzić z tym zadaniem.
26 kwi 21:30
: to zalezy od przekładni
26 kwi 21:42
fizyk: To jest cała treść polecenia
26 kwi 21:46
Leszek: Zasada zachowania momentu pedu , moment pedu silnika = moment pedu stacji kosmicznej.
26 kwi 22:06
fizyk: Z tego mogę obliczyć stosunek prędkości kątowej. Jak wykorzystać informacje o kącie?
26 kwi 22:32
Leszek: ω= α/t ; n = α/2π
27 kwi 08:32
fizyk: Dziękuję bardzo za podpowiedź.
27 kwi 13:26