fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pocisk rozrywa się w najwyższym punkcie Dima: Czy mógłby mi ktoś rozpisać po kolei takie zadanko? Pocisk rozrywa się w najwyższym punkcie toru na wysokości h = 19,6 m na dwie jednakowe części. Po upływie czasu t = 1 s od chwili wybuchu jedna z tych części spada na ziemię dokładnie pod punktem, w którym nastąpił wybuch. W jakiej odległości S2 od miejsca wystrzału spadnie druga część pocisku, jeśli pierwsza spadła w odległości S1 = 1000 m. Opór powietrza pominąć.
25 kwi 20:23
25 kwi 20:51