fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Krzywe Gaussa Naoironio: Czy istnieją dwie różne krzywe Gaussa które mają tą sama wartość średnia I ta sama wartość odchylenia standardowego?
25 kwi 19:19
: nie jednodnocześnie
25 kwi 20:53
Naoironio: Możesz to sprecyzować, dlaczego?
25 kwi 20:58
25 kwi 21:14