fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz siłę wypadkowa i przyspieszenie MM: Ciało o masie 200 g zsuwa się z wierzchołka równi pochyłej. Wyznaczyd siłę wypadkową działającą na ciało oraz jego przyspieszenie, jeżeli wysokośd równi h = 25 dm, kąt nachylenia do poziomu wynosi 60o, a współczynnik tarcia f = 0,3. Wykonad rysunek ilustrujący działające na ciało siły.
25 kwi 13:40
Leszek: W kazdym podreczniku szkolnym sa takie rysunki , popatrz i przerysuj .....
25 kwi 15:24
MM: nie o rysunek tu chodzi tylko o przyspieszenie i siłę wypadkową
25 kwi 16:12
: Fw = mg(sinα − fcosα) a = g(sinα − fcosα) i to też jest w podręczniku napisane
25 kwi 16:17