fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd elektryczny Wixboy: W temperaturze t1= 20oC opory tworzące ramiona mostka Wheatstone'a mają wartości R1 =7 , R2 = 10 , R3=14 i R =19.5 . O ile stopni należy ogrzać opór R, aby przez galwanometr nie płynął prąd. Współczynnik temperaturowy tego oporu wynosi α= 5*103 K1 .
24 kwi 20:14
Leszek:
  R1  R2 
Warunek rownowagi mostka :

=

 R3  Rx 
  R2*R3 
Rx =

= 20 Ω
 R1 
Oraz : Rx = R( 1 + αΔt) ⇒ Δt = ......
24 kwi 21:12