fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczyć dobroć filtra Piotr: Wyznaczyć dobroć filtra środkowoprzepustowego (Wiena− FŚP) schemat: https://imgur.com/hFI7F7X R1=R2=1k C1=C2=100n
 R1R2C1C2 
Czy dobroć filtra FŚP można obliczyć ze wzoru Q=

?
 R1C1+R2C2+R2C1 
22 kwi 18:11