fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch jednostajnie przyspieszony majka: Narciarka o masie m=60 kg zaczęła zjeżdżać ze stoku o długości s=400 m nachylonego pod kątem α=30° ruchem jednostajnie przyspieszonym. Współczynnik tarcia nart o śnieg był równy f=0,15. Oblicz prędkość v narciarki u podnóża stoku.
21 kwi 21:19
Leszek: mgh = mv2/2 + mgfS * cos α h= S * sin α
21 kwi 21:28