fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z Fizyki Relatywistycznej Michał: Serdecznie Proszę o pomoc kompletnie nie pojmuje tego działu: Mezon π+ porusza się z prędkością v=0.995c względem nieruchomego układu laboratoryjnego (tzn. „układ własny” związany z mezonem „w którym mezon π+ spoczywa” porusza się z prędkością v=0.995c względem nieruchomego układu laboratoryjnego). Własny czas życia mezonu Δ t’(czyli czas t’ jaki upłynął od chwili narodzin tego mezonu do jego śmierci mierzony w układzie własnym) wynosi Δt’=2.5•10−8[s]. Oblicz: −ile wynosi czas życia mezonu Δt w układzie laboratoryjnym? −jaką drogę w układzie laboratoryjnym ΔL przebędzie mezon w czasie swojego życia? ile wynosi ΔL’czyli droga ΔL widziana oczyma obserwatora związanego z poruszającym się mezonem?
21 kwi 15:42
Leszek: Dylatacja czasu : Δt = Δt ' / 1− β2, β = v/c ΔL = ΔL ' *1 −β2, ΔL ' = v* Δt '
21 kwi 19:13