fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy poniższe działanie zostało wykonane poprawnie? Odpowiedź uzasadnij Blanka : Czy poniższe działanie zostało wykonane poprawnie? Odpowiedź uzasadnij. 3log2 7 + log2 16/343= log2 73 + log2 16/343= log2 343 + log2 16 + log2 343 = 4
21 kwi 11:07
21 kwi 14:46