fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyprowadzić wzór kirasss: Wyprowadzić wzór na zależność natężenia fali stojącej od odległości i czasu. W jakiej odległości od siebie będą węzły fali stojącej powstałej wskutek odbicia fali dźwiękowej o częstotliwości 1 kHz i prędkości 340 m/s? Jaką długość musi mieć zamknięta z jednego końca rura, aby się zmieściły w niej dokładnie 2 węzły? Ile będzie strzałek?
20 kwi 17:02
21 kwi 14:41