fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Promieniowanie Kiruś: Promieniowanie rentgenowskie o długości fali 0.15 nm pada na próbkę sproszkowanego chlorku potasu. Na oddalonym od próbki o 10 cm ekranie zaobserwowano koncentryczne kręgi, średnica najmniejszego wynosiła 10.6 cm. Wyznacz odległość między dwoma najbliższymi jonami potasu.
20 kwi 17:01
: wygugluj kąt odbłysku, r−nie Braggów i podstaw do wzoru
21 kwi 14:44