fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
znajdź kąt ugięcia Kszysior: Wyprowadź wzór opisujący kąt ugięcia, pod którym widać maksima interferencyjne siatki dyfrakcyjnej. Jaki będzie ten kąt dla światła o długości 500 nm, które pada na powierzchnię CD−ROMu?
20 kwi 16:57
21 kwi 14:45