fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przewody Ciekawy: Trzy równoległe długie przewody, przez które płyną prądy I = 500 A są rozmieszczone w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a=0,5m. Jaką siłą oddziałują na siebie te przewody w przeliczeniu na każdy metr ich długości.
20 kwi 14:26
20 kwi 16:30