fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Punkt materialny zaczyna się poruszać w okręgu o promieniu Kuba: Punkt materialny zaczyna się poruszać w okręgu o promieniu r=12,5cm ze stałym przyspieszeniem stycznym a(indeks dolny t)=0,5 cm/s2. Obliczyć: czas kiedy wektor przyspieszenia tworzy kąt 45° z wektorem prędkości oraz drogę którą przeszedł w tym czasie punkt materialny.
19 kwi 18:48
: a = at2 + an2 tg45o =1 ⇒ at =an
19 kwi 20:09
Leszek: Jezeli chodzi o czas : an = v2/r = ( at*t )2/r , jest to przyspieszenie dosrodkowe
  at2*t2 
Czyli : an = at ⇔ at =

⇒ t = r/at=
 r 
= 12,5 cm / 0,5 cm/s2 = 5 s
19 kwi 21:28
Mariusz: ttt
20 kwi 14:23