fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało o masie m1 poruszające się z prędkością v1 Adrian: Ciało o masie m1 poruszające się z prędkością v1, uderza się (z centralnym uderzeniem sprężystym) w ciało o masie m2, które przebywa w spoczynku. W wyniku uderzenia prędkość pierwszego ciała zmniejsza się w 2 razy. Obliczyć: a) o ile razy masa pierwszego ciała jest większa od masy drugiego ciała b) energie kinetyczną drugiego ciała po uderzeniu, jeśli początkowa energia kinetyczna pierwszego ciała wynosi 800 J. Samemu doszedłem do takich wniosków: https://imgur.com/4ovpyyq
19 kwi 15:28
: sam się kurwa uderz w ten głupi łeb
19 kwi 17:27