fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie geomeo: Zadanie 1. Oblicz długość łuku odpowiadającego odległości sferycznej g = 1*, g2 = 1', g3 = 1 ". Wyniki podać w mierze liniowej (do cm) dla kuli o promieniu 6371000 m.
18 kwi 10:48
: przelicz te gi na radiany i pomnóż przez R
18 kwi 22:02