fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Predkosc katowa Student: Ciało o momencie bezwładności I obraca się z prędkością kątową ωo. W chwili t = 0 zaczyna nań działać malejący w czasie moment siły M = Mo * e−At (t − czas, Mo, A – stałe dodatnie). Jaka jest prędkość kątowa ciała w chwili t? (wsk.: zapisz równanie ruchu, czyli II zas. dyn. dla ruchu obrotowego, rozseparuj zmienne w równaniu, wykonaj całkowanie) To mam tak : T − moment sily α − przyspieszenie katowe I − moment bezwlasdnosci T = I*α rozpisuje:
  
M = I

 dt 
 I 
dω =

 M*dt 
czy dobrze rozpisałem równanie a jeśli tak to jak doliczyć do końca zadanie ?
17 kwi 18:26
Leszek: I* dω = M*dt ⇔ I dω = Mo e−At dt Calkujesz obie strony ∫ I dω = ∫ Moe−At dt
17 kwi 19:32
studentka : Po scalkowaniu : ω − ωo = − (Mo/A) *e−At
19 kwi 14:27
Leszek: Prawa calka od 0 do t , czyli : ω − ωo = − [ Mo/A*e−At − Mo/A ] Czyli ω = ωo +Mo/A[ 1 − e−At ]
19 kwi 15:11