fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kamertony Alek: Częstotliwości oscylacyjne dwóch jednocześnie brzmiących kamertonów są 560 i 560,5 Hz. Określ okres uderzenia kamertonów.
17 kwi 08:24
: wygugluj "dudnienia"
17 kwi 09:50