fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
sieć krystaliczna Magda: Jeśli stała sieci krystalicznej jest równa długości fali promieniowania rentgenowskiego padającego na kryształ, to wzmocnienie pierwszego rzędu zaobserwuje się dla kąta odbłysku, równego:
15 kwi 16:54
Leszek: Prawo Bragga : 2 d sin θ = kλ , oraz d = λ ⇒ θ = 30 °
15 kwi 18:45
: Braggów to był ojciec i syn
15 kwi 19:20