fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak to zrobić? DawidXNJ: Elektron znajduje się na powłoce M we wzbudzonym atomie wodoru. Energia jednego z dwóch fotonów wyemitowanych przez ten atom podczas powrotu do stanu podstawowego była równa 5A/36 , gdzie A jest energią jonizacji atomu wodoru. Jaką energię miał drugi foton
15 kwi 15:49
: czesc Magda
15 kwi 16:45
Leszek: Podczas powrotu elektronu z powloki M do stanu pocztkowego sa emitowane trzy rodzaje fotonow , nie dwa .
15 kwi 18:43