fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut ukośny-maxH i kąt Xxx: Stosując funkcje różniczkowe znajdź odpowiedni kat rzutu i maksymalną wysokość lotu przedmiotu wiedząc że: v0=20m/s dystans=40m y0=współrzędna początkowej wysokości g=9.81 m/s2 Przedmiot zaczyna lot z wysokości 1.8m a kończy na wysokości 1m wzor: https://pl-static.z-dn.net/files/d98/1c997109fdedb8ad6f12a7499ac76bf1.png Prosze o pomoc z wyznaczeniem wzorów na kąt i maxH
13 kwi 17:03
Leszek: Do podanego rownania na y = .....podstaw x= 40 m, vo = 20 m/s , y = 1,8m , yo= 1 m g= 9,81 m/s2 i z tego rownania oblicz kat α = ? ? Hmax oblicz z pochodnej y '(x) = 0 ⇔ tg α − 2gx/(2vo2cos2α) = 0 ⇒ x = .... i podstaw do y = .....
13 kwi 18:54
: i wyjaśnij nam co to są funkcje różniczkowe?
13 kwi 20:34
Leszek: Pewnie chodzilo @Xxx o metody rozniczkowe ? ?
13 kwi 21:38
Xxx: Tak, dokładnie. Dziękuję za podpowiedź, zadanie rozwiązane.
16 kwi 19:21