fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz maksymalną i minimalną energię fotonów światła kail1: Oblicz maksymalną i minimalną energię fotonów światła o długości fali λ1=380nm i λ2=750nm . Jakiej barwie odpowiada maksymalna , a jakiej minimalna energia fotonu?
7 kwi 17:16
:
 hc 
Ef =

 λ 
podstaw
7 kwi 18:58